Лейдерман Ю. [Електронний ресурс] // Московский концептуализм – Режим доступу до ресурсу: http://www.conceptualism-moscow.org/page?id=177

Пов'язані художники

Пов'язані роботи