Костянтин Акінша про серію робіт Арсена Савадова і Георгія Сенченка “Загублений рай”

Автор: Костянтин Акінша

Опублікований коментар

“The illustrations to Paradise Lost, glimmering in red light, are reproductions of real etchings – with one addition. In every scene the artists inserted the image of their favorite model, transformed as their agent dispatched to another time and dimension and at the same time melting into the crowd of figures. Lines of Milton’s verse, pulled out of context, are inscriptions to the illustrations. And the meaning of these isolated words is no less absurd then the inscriptions in Roy Lichtenstein’s comic-strip pictures[1]”. –

Ілюстрації до “Загубленого раю”, що мерехтять в червоному світлі – це репродукції справжніх офортів з одним доповненням – у кожну сцену художники вставили образ своєї улюбленої моделі, перетвореної на агента, що відправляється в інший час та вимір і разом з тим тане в натовпі. Рядки вірша Мільтона, вирвані з контексту, є підписами до малюнків і сенс цих ізольованих рядків не менш абсурдний, ніж підписи до коміксів Роя Ліхтенштейна[2].

[1] Kostantin Akinsha. Savadov & Senchenko. Works 1990-1991. – Berman E.N.Gallery – Exhibition Catalogue – May 1992

[2] Переклад дослідника