Вишеславський Г. Просторові композиції в українському сучасному мистецтві. Приклад типологізації [Текст. Публікація матеріалів конференції] / Гліб Вишеславський // Міст : Мистецтво, історія, сучасність, теорія : Зб. наук. пр. з мистецтвознав. і культурології / ІПСМ НАМУ / Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Роготченко (гол. ред.), А. О. Пучков (заст. голови) та ін. — К. : Хімджест, 2010. — Вип. 7. — С. 43–48.