Усенко Н. Художнє життя Харкова другої половини ХХ — початку ХХІ століття: дис. … канд. мист-ва: 17.00.05 / Н.О. Усенко. — Х., 2015. — С. 121.