Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.100artists.com.ua/arts/1394/1396/6943.html

Пов'язані роботи