Опис авторської концепції 1994 р. у перекладі з російської [Електронний ресурс] / О.Гнилицький, Н.Філоненко, М.Мамсіков // Відкритий архів українського медіа-арту. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mediaartarchive.org.ua/media-art/krivi-dzerkala-zhivi-kartini/