Моляр Є. Радянська монументалістика: предмет декомунізації чи урбан-айдентика [Електронний ресурс] / Євгенія Моляр // Mistosite. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://mistosite.org.ua/uk/articles/radyanska-monumental%D1%96styka-nar%D1%96zhnyj-kam%D1%96n-dekomun%D1%96zacz%D1%96yi-chy-ukrayinska-urban%D1%96stychna-ajdentyka