Стас Волязловський. «Походный трансформонужник», із серії «Usы Stalina». 2010. Папір, аплікація, кольорові кулькові ручки. 61 х 86 см

Автор роботи

Розміри: 61 см x 86 см

Матеріали: аплікація, кольорові кулькові ручки, папір


Створено: 2010 р.

Опис роботи

Авторський супровідний текст:
«Stalin непил урину!

USЫ StAЛіНА
Походный Трансформонужник + душевая + чайнаякомнатауринаsборник восозданный по чертежам ху, s, volyzlovsкого по случаю внезапного уринаполомничеstва Англйиской Каралевы и “Мать Её” в росsийскую глубинку на (перечеркнуто: аудие) прием к докtору Малахову.

sovetsкоsimitsкie уриноненавистники насильно высылали slaven (славян рус.) уриниstoв в Город Урин+Гой
п[]след[]ватель н[]е меtаNіє гранаtы из большой пизды
невіная жєртва уріноsiноціда
Невиныя жертвы Уринагиноцида (??)

МАМ[]! ДАЙtЕ БУМАГУ!!
Д[]ЦЯ! В[]ЗЬМІ БУМАГУ!!!!!

No Sratь mimo Ohka!
Пить урину в общественных туалетах вредно!
С.Волязловский

ХУЙ мокрая печать
vino Rigina Stirlino
Zaebisь №3/21

С.Воля 20.10.2010 ChanSONArt»
У тексті збережена авторська граматика та пунктуація

Коментар дослідника

Робота належить до циклу «Стінгазети», серія «Usы Stalina».

Стінгазети – цикл Станіслава Волязловського, в якому автор апропріює естетику радянської стінгазети, її соціально-значиму тематику і характерну текстову форму та створює гротескні інтерпретації цього виду аматорської пропагандистської публіцистики.

Серія «Usы Stalina» описує життєві сцени або ситуації, де фантомно присутній образ Йосифа Сталіна є символом ретроградних ідей та способу мислення старшого покоління. А також зображує побут, у якому втілення образу Сталіна як політичного і тоталітарного механізму соціального впливу  присутнє в життях простих людей навіть через півстоліття, після смерті «вождя народів»