Сергій Солонський, 2013 — дотепер, Фотодизайн, серія цифрових фотографій, різні розміри

Автор роботи

Розміри: розміри варіюються

Категорія: Фотографія

Техніка: цифрова фотографія


Створено: 2013 — дотепер

Місце створення: Харків

Місце знаходження: Архів Сергія Солонського

Опис роботи

У серії об’єднано низку цифрових фотоколажів та цифрових фотографій, матеріалом для яких стали переважно фрагменти урбаністичного середовища Харкова — лавок, сходів метро тощо. Наразі роботи існують лише у цифровому вигляді і ніде не експонувались.

Коментар дослідника

У серії «Фотодизайн» Сергій Солонський апелює до фотографічного спадку конструктивізму, зокрема до робіт Олександра Родченка та Ласло-Мохоля Надя. В них яскраво постає захоплення урбаністичною стихією із її графічною чіткістю ліній, простотою та індустріальним духом. Солонський розвиває цю ідею, віддаючи належне конструктивістському минулому Харкова. Автор слідує стратегії, яку виробив ще в серії «Об’єкти та природні структури», фрагментуючи середовище навколо себе на виразні, візуально цілісні абстрактні кадри.

Історична довідка

Харківська школа фотографії від самого початку свого існування відринала міметичність бачення реальності, сприймаючи її як глину, завдяки трансформації деконструкції якої можна отримати авторський меседж. Ключовим для цього був вектор в діяльності місцевих художників, спрямований на дослідження специфіки та структури фотографічного як такого. Випробовування на міцність її меж у колажах, «накладаннях», концептуалістських проектах, дало можливість розширення кордонів та взаємообміну із іншими мистецькими дисциплінами. Якщо такі майстри, як  Олег Мальований та Євгеній Павлов робили пошуки у напрямку синтезу з живописом, то Сергій Солонський від початку 2010-х рр. зосередився на дизайнерському погляді на фотографію, як з точки зору пластичної мови (конструктивність, лаконічність, відсутність сюжету та акцент на композиції), так і в аспекті взаємодії робіт із простором навколо. Не в останню чергу цьому сприяла співпраця фотографа із інтер’єрними журналами.