Борис Михайлов. Серія «Червоне» \ «Червона серія». 1968-1975. Кольоровий друк. Різні формати

Автор роботи

Розміри:

Категорія: Фотографія


Створено: 1968-1975

Роботи у серії

Опис роботи

Елементом, що об’єднує фотографії у єдине ціле, є червоний колір, який наштовхує на очевидні політичні асоціації, маркуючи тотальну заідеологізованість радянського простору. Окрім того, як стверджує Михайлов, “краса була невідємною складовою нашого [Радянського] суспільства”. “Червоний” в російській мові морфологічно пов’язаний із словом краса: красный (червоний) та красота (краса). Знімаючи різні об’єкти  цього кольору (від політичних демонстрації до предметів побуту), він привертає увагу до активного насаджування ідеології та політизації як публічного, так і приватного людського життя у ті часи.