Віктор Сидоренко про Оксану Чепелик

Автор: Віктор Сидоренко

Опублікований коментар

Пов'язані профайли художників

Про цю художницю можна сказати, що вона обрала свій власний неповторний шлях у мистецтві. Її неможливо віднести до жодної з наявних в Україні художніх груп. Сьогодні її ім’я пов’язують із таким явищем у сучасному мистецтві, як соціальна скульптура. Саме в цьому напрямі вона плідно працює протягом останніх років. Нещодавно в Києві за її ініціативою та за підтримки Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ, а також Міністерства культури і туризму було успішно проведено Міжнародний фестиваль соціальної скульптури.

Здобувши освіту архітектора, Оксана Чепелик займається сучасним мистецтвом у цілому й активно розробляє питання контексту існування сучасного мистецтва, зокрема медіа-контексту. Соціальну спрямованість її проектів можна пояснити кількома чинниками. Як архітектор, вона намагається збагнути й осмислити соціум і соціальні проблеми крізь призму міста як просторової моделі в більш загальному сенсі і як середовища існування людини зокрема. Як художник, шляхом власного мистецького «висловлювання» втілює концепцію синтезу архітектурного простору, відео-інсталяції, фотографії та живопису. Поєднуючи теорії розвитку міста з економічними, екологічними, демографічними проблемами, Оксана Чепелик наближається до розуміння взаємин між простором, часом, інформаційними потоками та людиною[1]

[1] Віктор Сидоренко. Перетікання різних модальностей (сторінки 90-92)/ Сучасне мистецтво. Науковий збірник// Інститут Проблем Сучасного Мистецтва – «Акта», 2008. — Вип. 5. — 272 с.: іл.) [Електронний ресурс]: http://www.mari.kiev.ua/PDF_2011/SM_2008/090-092.pdf