Яцик І. PublicArt у сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм// Сучасне мистецтво. – 2008. – № 5. – С.157-161.

Пов'язані художники