Вишеславський Г. Відео-арт [Текст] / Гліб Вишеславський // Сучасне мистецтво : Наук. зб. / ІПСМ АМУ / ред. кол. : В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, І. Д. Безгін та ін. — К. : ІПСМ АМУ; КЖД «Софія», 2009. — Вип VI. — С. 53–70.

http://www.mari.kiev.ua/PDF_2011/Suchasne_Mystetstvo_2009.pdf

Пов'язані художники