Вишеславський Г. Сучасне візуальне мистецтво України періоду постмодернізму [Текст] / Гліб Вишеславський // Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. : у 2 кн. / редкол. : В. Сидоренко (голова), О. Авраменко, В. Даниленко та ін. / ІПСМ АМУ. — К. : Інтертехнологія, 2006. — Кн. 2. — С. 424– 481.