Вишеславський Г. Самуїл Аккерман, Марк Бєлорусець, Дмитро Горбачов: Тріалог про творчість К. Малевича і П. Целана [Текст] / Гліб Вишеславський // Сучасне мистецтво : Наук. зб. / ІПСМ АМУ / ред. кол. : В. Сидоренко (голова) , А. Пучков (заст. голови), Л. А. Дрофань (учений секретар) та ін. — Х. : Фенікс, 2015. — Вип. ХІ. — С. 79–91.

http://www.mari.kiev.ua/SM_2015_book_web.pdf

Пов'язані художники