Вишеславський Г. Самоорганізація художнього життя у Львові кінця 1980-х — початку 1990-х рр. [Текст] / Гліб Вишеславський // Мистецтвознавство України : Зб. наук. праць / ред. кол. : А. Чебикін (голова) та інші. — К. : СПД Пугачов О. В., 2008. — Вип. 9. — С. 289–293.

http://www.mari.kiev.ua/!_VAK/1_Mystectvoznavstvo_Ukrainy/2008_Mystectvoznavstvo_Ukrainy_9/PDF/MU-9_2008_p-289-293_Vysheslavsky.pdf

Пов'язані художники