Вишеславський Г. «Нова хвиля» у візуальному мистецтві України кінця 1980-х — початку 1990-х (соціокультурний аспект) [Текст] / Вишеславський Гліб Анатолійович // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства / Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва — К., 2014 — С. 18.

http://www.mari.kiev.ua/Avtoref_G_A_Visheslavsky.pdf

Пов'язані художники