Вишеславський Г. Коло Павла Бедзіра та його вплив на сучасне мистецтво Ужгорода [Текст] / Гліб Вишеславський // Художня культура. Актуальні проблеми : Наук. зб. / ІПСМ АМУ / ред. кол. : В. Сидоренко (голова), Н. Корнієнко (співголова), І. Безгін та ін. — К. : Вид. дім А+С, 2005. — Вип. 2. — С. 284–293.

http://www.mari.kiev.ua/PDF_2010/Hud-Kultura_2-2005/Sb_Hud-Kultura_2-2005.pdf

Пов'язані художники