Вишеславський Г. Категорія прекрасного в часопросторових композиціях (енвайронментах) сучасних митців [Тези] / Гліб Вишеславський // Традиція і культура : Прекрасне у духовному потенціалі людства : матеріали міжнар. наук. конф. — К. : Б/в, 2010. — С. 11–12.

Пов'язані художники