Вишеславський Г. Художні процеси у сучасному мистецтві України 1990-х рр. [Текст] / Гліб Вишеславський // Сучасне мистецтво : Наук. зб. / ІПСМ АМУ / ред. кол. : В. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, І. Д. Безгін та ін. — [Харків] : Акта, 2008. — Вип. V. — С. 7–62.

http://www.mari.kiev.ua/PDF_2011/SM_2008/007-062.pdf