Вишеславський Г. Деякі складові Нет-арту у практиці інвайронменту: Акції київської мистецької групи «Фіктивна галерея. Експедиція» [Текст] / Гліб Вишеславський // Сучасне мистецтво : Наук. зб. / ІПСМ. АМУ / Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, І. Д. Безгін та ін. . — [Харків.] : Акта, 2004. — Вип. 1. — С. 48–50.

Пов'язані художники