Вишеславський Г. 52 Венеційська бієналє [Текст] / Гліб Вишеславський // Сучасне мистецтво : Наук. зб. / ІПСМ АМУ / ред. кол. : В. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, І. Д. Безгін та ін. — [Харків] : Акта, 2007. — Вип. IV. — С. 49–53.

http://www.mari.kiev.ua/!_VAK/4_Suchasne_mystectvo/2007_Suchasne_mystectvo_4/PDF/SM-4_2007_p-049-053_Visheslavsky.pdf

Пов'язані художники