Відкритий архів українського медіа-арту. Художники. Юрій Кручак [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mediaartarchive.org.ua/author/yuriy-kruchak/

Пов'язані художники