Павлова Т. «Інше небо» Євгенія Павлова та Володимира Шапошникова / Тетяна Павлова // Від серця до серця. Мистецька акція: Альбом. — Х.: ХДАДМ; Колорит, 2004. — 140 с.

Пов'язані художники