Томак Марія. Вінегрет міфів / Марія Томак // День. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/naprikinci-dnya/vinegret-mifiv