Сучасні українські художники: [каталог виставки] – Київ: Родовід, 2012. – 240 с. – c.136-143