Скляренко Г. \”Пунктир концептуалізму\”: До картини українського мистецтва другої половини ХХ сторіччя / Галина Скляренко // Сучасне мистецтво: Наук збірник/ Ін-т проблем сучасного мис-ва НАМ України. – Київ: Фенікс, 2010. – Вип. VII – С. 209–230.