Сизоненко І. Вікно, відчинене навстіж. // «Вітчизна». – 1991. – №10

Пов'язані художники