Сизоненко І. Символика Вишеславського. // Дзержинець. — 1989. — № 188.

Пов'язані художники