Ременяка Оксана. Об’єкт у просторі мистецтва / Сучасне мистецтво: Наук. зб. // Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – К.: Фенікс, 2010. – Вип.VII. – 368 с.: іл. – с. 197 – 208

Пов'язані художники