Рашковецький М. Михайло Рашковецький про Василія Рябченко [Електронний ресурс] / Михайло Рашковецький // Каталог \”Сучасне мистецтво України періоду Незалежності: 100 імен». – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.100artists.com.ua/arts/2301/2305.html.

Пов'язані художники