Пруденко Я. Ігри з відеокамерою. Перший український відео-арт [Електронний ресурс] / Яніна Пруденко // Korydor. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://old.korydor.in.ua/texts/58-Igri-z-videokameroyu-Pershiy-ukrainskiy-video-art