Пожива для розуму: Нова перформативність [Електронний ресурс]. – 27.11. 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://old.korydor.in.ua/video/11-video/1252-pozhyva-dlia-rozumu-nova-performatyvnist (відео-запис)

Пов'язані художники