Постмодерністські тенденції у сучасному візуальному мистецтві України кінця 1980-х — початку 1990-х рр. [Текст] / Гліб Више- славський // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистец. АМУ. — [Х.] : Акта, 2007.