Павлова Т. Пейзаж у харківській художній фотографії останньої третини ХХ століття // Т.В. Павлова / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Х.: ХДАДМ, 2008. —№ 4. — С. 86—92.

Пов'язані художники