Олександр Клименко: «Українське мистецтво закорінене в колосальну духовну енергетику, і цим ми нині цікаві світові» [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/oleksandr-klimenko-ukrayinske-mistectvo-zakorinene/.

Пов'язані художники