Олег Сидор-Гібелінда. Єретик постмодернізму / Артанія. – 2008, – книга 11

Єретик постмодерну

Олег Сидор-Гібелинда,

мистецтвознавець

Якби я не боявся гучних – а через це збанкрутованих — слів, назвав би його «ренесансною особистістю». Адже стану справ це відповідає: маляр, графік, скульптор, акціонер, фотомайстер, кінорежисер, ґалерист, літератор… Вигадник, порадник, догадник. Кожна його з’ява на черговому вернісажі – вже мистецьке явище: обов’язково в якійсь розгаптованій камізельці, що її пан Анатоль купив у своїх швейцаріях, ще й пістрявенького шалика пов’язав, теж не з нашого бутика. Нерідко до строїв додається «ахвіцерський» кашкет… Така видовищність притлумлює той «надмір культури», що в ньому вбачають деякі доброзичливці (Тарас Возняк).

Моє означення – теж далеке від досконалості, і не тільки тому, що зачіпає одну з граней багатющої натури Степаненка. Єретик постмодерну — каюсь: запозичив слоґана зі статті в «Аrt in Аmeriса» (Елеонори Хартлі), присвяченої гурту західних мистців середини 90-х. Хоча насправді наш мистецтвознавець-співвітчизник «єретує» саме життя з його численними каверзами та пастками, розставленими на сучасного мистця, …котрий туди з розгону втрапляє – попри талант і досвід… Якщо тільки його звати не Анатоль Степаненко. Здається, він не цурається нічого. Схоже, ніщо його не бруднить.

Не пристає до нього ні принизлива анґажованість, ні суєтлива еклектика, втім унормована практикою постмо­дерну. Останній нашому мистцеві ближчий за інші арт-спокуси. І ціну йому він знає, заявляючи, що той «став великою перепоною, трясовиною, в якому сучасне мисте­цтво застрягло». Понад десять років тому такий діагноз міг видатися надміру оригінальний чи мізантропічний. Нині – лише констатація очевидного. Час лише поглибив суперечності, закладені спочатку. Бікфордів шнур ши­пить і бризкає іскрами… але з сірниковим вогником його пошлюбили вже давно. Тільки вибух щоразу відкладаєть­ся, мов кінець світу.

Ніцшівська краса винятковості, причарування самотнього марґінала вирізняють більшість Степаненкових виступів на знакових постмодерних екс­позиціях – «Мистецьких імп­ресіях», «Києво-Могилянській Академії», «Аналізу крові», «Фото… синтезі», «Інтер­медії», меншою мірою – «Аrt vision», насамкінець – «Пер­шій колекції». Ба цей автор уникає навіть епатажу – надто легкого шляху до глядацького серця. (Те, без чого не уявити доробку майстрів «Паризької Комуни», не кажучи про їхніх недолугих адептів, що навіть і здивувати доладу не вміють.) Така позиція має свої переваги – і водночас дуже вразлива на Україні з її зруйнованою тра­дицією індивідуалізму, що нині видається у нас екзотичною забавкою.

Чи не тому Анатоль так любить власне екзотичне, розглянуте як повсякденне, хоч і висмикнуте з ланів Орієнту? Давно долучившись до розлогого, надто розлогого «братства в країну Сходу» (бо навіть у за­хланній пивниці герой новели Миколи Рябчука «В гостях у Чаплі» цитує Конфуція), ви­ставляє свої химерні інсталяції зі світлинами буденних китай­ських родин, посмугованими червоно-блакитно. (Знак непоступливого західного логосу… Зрештою, запитує й цілком єв­ропейських панянок з панками «срібного віку», як у «Амне­зії»… Так і дія ж «Годинника­ря та курки» датується 1912-м, «срібним», роком.) Мода? В найостаннішу чергу. Степаненко – з тих, хто сам міг би бути її глашатаєм, Бреммелем доби трансавангарду (див. 1-й абзац) – тільки тоді він створив би значно менше, аніж навіть у нього нині вийшло. Адже стратегія автора  не поштучно випікати шедеври, а запитувати можливості, агов-кати межі, сіпати овиди, що він до них підходить упритул. … І повільно відходить убік, на­зад, ковзає по дотичній, блукає колами, танцює кругалями… між Базелем та Ірпенем, куди повернувся останнім часом — близько десяти років тому. Пасеїстичні пейзажі Києва, цегла та вохра – і чорно-біла фотосерія з елементами боді-арту. Скульптурні «Песиголовці» з прозорого воску – і тендітне деревце, устромлене в купу де­коративного сміття. Більшість із перерахованого мало сумну долю… (Бо звичаї у нас такі, що мистцеві часом повертають з експозиції картину з діркою, а на протести відповідають: будеш приндитися – скажемо, що так і було.) Про екранний доробок і не питайте: екраніза­ції творів Кочерги та Шевчука недоступні сьогодні навіть ар­хівісту. Простіше сказати – в Україні немає сьогодні жодної їхньої копії.

Та де сьогодні взагалі можна .поглянути на сучасне мисте­цтво? Помедитувати, порефлексувати над Степаненком? Скупі виставки в галереях, яких стає все менше (і тих, і тих) – не панацея, а дарунок долі з пов’язкою на очах. Со­ціум жадає різких подразнень своїх оболонок, а на меланхо­лію та естетизм – дві основні чесноти Анатолевої творчости – реаґує мляво, майже неохоче. Визнаючи значущість автора, від подальших дій ухиляється. «Степаненко — це вже леґенда… не те, що ми з тобою», зітхнув приятель-телевізійник М., у програмах якого проте миготять різні персони – але Степаненком не пахне. Та чи я чому суддя? Цю статтю вже біля десяти років пишу і пере­писую, мордую власні палімпсести, порпаюся в комірчинах сирої пам’яти…

Зате вірними союзниками Анатоля були й залишаються час і простір – останній більше, аніж перший («Коли пишу, немовби відключаюся від часу», – каже автор), текст і контекст; крекс, пекс, фекс… секс; крібле, крабле-буууумс. Невипадково з його ім’ям пов’язана одна з перших  12 травня 1993 року вдалих спроб лендарту на теренах України (узурпована іншими, спритнішими). Лінеар­на графіка, потім переведена в малярський вимір, безпафосно користає здобутками старих цивілізацій Єгипту та Мекси­ки. І навіть його вірші претен­дують на часово-просторову всеосяжність – на кшталт: КА­МІНЬ – ЗНАК СОНЦЯ… ПА­ВУК – ЗНАК ВІЧНОСТІ… А дійство в Гнилецьких пече­рах? (22 вересня 1992 року… На жаль, описую його з чу­жих слів.) Там, тоді мистецьне лише розчув голоси землі та криці, а й почав Із ними діалог, що згодом витлумачили як «форму сучасного ри­туалу» (Валерій Сахарук). Кореспонденція з Київської Русі переплелася з відродженням «катакомбної культу­ри » 70-х, яку Степаненко сьорбнув сповна, та й сам до ва­ріння її долучився. Цікавих відсилаю до вишуканого есею колишнього, як Анатоль, львів’янина Ігоря Клеха – нині московита, котрий з України не забув лише: 1) борщ із салом, 2) Гоголя, 3) галицькі вітражі, 4) Аксініна, 5) Степаненка… А останній про це дізнався вже кілька літ по­тому – від автора цих рядків.

Вади довкілля тільки підстьобують мистця. Так, у своїй інсталяції в «Косому капонірі» Степаненко обігрує зло­якісні шпарини підлоги, що їх спричинили ледачі ремонт­ники, заваливши потому їх камінням і віниками – згідно з творчим задумом. А сам ще й подякував щурам, котрі «залишили на поверхні візерунок своїх слідів, який дуже органічно вплітався до візуальної структури композиції… жанрово збагачував її» – тільки ж композиція то була од­ного з молодших його колег. Ну то що? Щури – наші друзі, бо не визнають правил паспортного контролю за умов під­вищеного травматизму. І, як справжні мистці, вільно пере­суваються світом.

Київські постмодерністи самі свобідних просторів прагну­ли, та на творчості це майже не позначалося. Вітчизняний ленд-арт лише в останні роки активізувався, одразу набув­ши ознак милої, доброї рустикальності – але урабністичне середовище мистці скуштували вперше та востаннє… Саме тоді, за участі Анатоля. Мені особисто вона врізалася в пам’ять стрункими рядами разових келишків із красняком, вишикуваними на архітектурних виступах нішок Могилян-ки, де все й відбувалося.

Якщо вам здасться цей спогад надто профанічним, мені до­ведеться захиститися цитатою з автора, сказаною з приво­ду «Трансмутацій» 1997 року: «Сенс… не в тому, що зобра­жено чи написано, а в асоціативному полі, що виникає поза межами системи координат візії…» Це також і пояснення нон-фінітизму багатьох дослідів нашого мистця: раз поглядстриміє вбік, то потреба у формальній завершеності арте­факту – зайва. І навіть шкідлива для артефакта, якому в пригоді радше стане сусідство з іншим Степаненковим артефактом, ін­шого жанру та штибу. Є і спільне між ними: знакуван-ня поверхонь, «живих і мерт­вих», балансування на тонкій грані між символікою і жартом, духом та матерією, Бахом і Феєрбахом. І одне, й друге, та ні те й ні те, як казав герой Рабле. Як на мене – рукавичка, кину­та масному необарокові киян, з якими вряди-годи співпра­цює, а вони йому відповідають стриманою повагою… бо лю­бити можуть лише самих себе. Абстрагованість елементарних символів вносить дух справж­ньої гри, ворожої постмодер-ним перверсіям. Гри в герман-гессевому сенсі. (Шматки з якого фігурують в інсталяції «Пастка для Міллера», реалі­зованій у швейцарському анґарі.) Тільки не питайте нічого про Трипілля…

Стаття ніби «добєґла юж конца», а головне так і не встиг сказати. Примірявся, розгойду­вався, надихався… і обмежився номінантами, тінями тіней. Хід, утім, цілком степаненківський  адже той, за спогадами свідків, «на відкритті власної виставкиподав як вірш назви власних творів, записаних у стовпчик» (Олександр Семененко). Що, з іншого боку, можна було б ін­терпретувати як перші спроби українського концептуалізму. Знову Степаненко, знову першопроходець? Тобі зрозуміло, чому йому іноді так важко «по жизні».

Не сумнівайтеся: це жодною мірою не відобразиться на ви­шуканій якості зав’язувати його шалика. А на творчості й поготів!.. (Про творчість і мови немає – супер!)

Пов'язані художники