Нова виставка Чурсіна: чи можна спокусити Адама і Єву наркотиками? [Електронний ресурс] // Політика і Культура. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pic.com.ua/nova-vystavka-chursina-chy-mozhna-spokusyty-adama-i-evu-narkotykamy.html.

Пов'язані художники