Linke M. Dziaczkowski i Bojarov w Amsterdamie [Електронний ресурс] / Magdalena Linke // Art & Businness. – 2013

Dziaczkowski i Bojarov w Amsterdamie

9 kwietnia 2013

Wystawa „If I could reach the border, then I would step across” to pierwsza w Holandii prezentacja prac dwóch współczesnych artystów z Europy Środkowo-Wschodniej: Jana Dziaczkowskiego oraz Andrija Bojarova.
Wystawa prac Jana Dziaczkowskiego, malarza, fotografa, twórcy kolaży i Andrija Bojarova, artysty poruszającego się w świecie nowych mediów, przedstawia swoistą grę języka wizualnego krajów postsocjalistycznych z ikonami kultury „Zachodu”.

Wspomniana w tytule „granica” jest symbolem odseparowania Europy Wschodniej od kapitalistycznego społeczeństwa Zachodu. Jest ona granicą nie tylko w znaczeniu geograficzno-politycznym, ale także barierą odgradzającą państwa (post) komunistyczne od zachodnich wzorców kulturowych i estetycznych. Co ciekawe, efekt tego oddzielenia jest odwrotny niż można było przypuszczać. Na przekór historii intelektualiści i artyści z Polski czy Ukrainy nierzadko tworzyli w awangardzie do pozornie bardziej progresywnych kolegów z Zachodu.Pożyczanie, przystosowywanie, a w końcu przetwarzanie kapitalistycznych wzorców było aktem przekory wobec skrywanej chęci współtworzenia bardziej wyrafinowanego i wolnego świata Zachodu, jak również aktem subwersji wobec prowincjonalizmu i represywnej polityki państwa.

Na wystawie zestawione zostały tradycyjnie wykonane, barwne kolaże Jana Dziaczkowskiego z czarno-białymi fotografiami i pracami video Andrija Bojarova. W efekcie powstał surrealistyczny obraz świata bez granic, w którym odmienne czasoprzestrzenie scalają się w jedno spójne kontinuum.

„IF I COULD REACH THE BORDER, THEN I WOULD STEP ACROSS”
Gallery WM, Amsterdam
do 18 maja

Oprac. Magdalena Linke

źródło i fot.: www.gallerywm.com

Пов'язані художники