Кручак Ю. В центрі спільноти/ Ю. Кручак, Ю. Костерєва. – Варшава, 2015. –  199 с.

Пов'язані художники