Контрмимикрия Н.Троха II. Інтервью з Ігорем Ніколаєнко [Електронний ресурс] // Про Story. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://www.prostory.net.ua/ua/art/8-2008-02-18.

Пов'язані художники