Київська організація Національної спілки художників України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://konshu.org/section/painting/pnych-sergiy.html

Пов'язані художники