Історія українського мистецтва: у 5-и т./ НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського; голов. ред. Г.Скрипник, наук. ред. Т.Кара-Васильєва. – К, 2007. – Т. 5: Мистецтво ХХ століття. – 1048 с.: іл.