Десятерик Д. Звук кроків, що віддаляються / Дмитро Десятерик. // День. – 2003. – № 195. – Режим доступу до ресурсу: https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/zvuk-krokiv-shcho-viddalyayutsya.

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/zvuk-krokiv-shcho-viddalyayutsya

Пов'язані художники