Десятерик Д. Там, де згущується час. До десятиріччя закриття сквоту «Паризька Комуна» / Дмитро Десятерик. // День. – 2004. – №133. – Режим доступу до ресурсу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/tam-de-zgushchuietsya-chas.

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/tam-de-zgushchuietsya-chas