Картографія почуттів / Інтерв’ю Д. Десятерика з Ю. Соломко. [Електронний ресурс] / Дмитро Десятерик // Газета \”День\”. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/kartografiya-pochuttiv.

http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/kartografiya-pochuttiv

 

Пов'язані художники

Пов'язані роботи